Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.1.4-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (4) 2015
Autobiografia, traktat, kultura ludowa

Autorzy: Jerzy Madejski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autobiografia autobiografia akademicka kultura ludowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:6 (7-12)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor przybliża nową książkę Andrzeja Mencwela, której fragment składa się na czwarty numer „Autobiografii”. Ukazuje ją zarówno w kontekście zainteresowań badawczych wybitnego antropologa kultury, jak i w nawiązaniu do polskich prac ludoznawczych oraz w relacji do prozy profesorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burke Peter, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, przeł. Robert Pucek, Michał Szczubiałka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
2.Mencwel Andrzej, Kaliningrad, moja miłość. Dwa pokrewne eseje podróżne, Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Olsztyn 2003.
3.Mencwel Andrzej, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
4.Mencwel Andrzej, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
5.Pigoń Stanisław, Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia, wybór i opracowanie Tomasz Jodełka-Burzecki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974.
6.Stanisław Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, z przedmową Franciszka Bujaka, wyd. 3 uzup., Spółdzielnia Wydawnicza „Wieś”, Kraków 1947.