Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne

Autorzy: Krzysztof Łuszczek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: media społecznościowe etyka mediów kłamstwo kultura popularna
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (175-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna kultura popularna istnieje i rozwija się dzięki mediom. Pierwsza dekada XXI wieku stała pod znakiem silnego rozwoju mediów społecznościowych. Zyskały one miliony użytkowników na całym świecie, stając się również opłacalnymi przedsięwzięciami komercyjnymi. Funkcjonowanie w mediach społecznościowych rodzi jednak wiele problemów etycznych. Jednym z nich jest możliwość łatwego zafałszowania rzeczywistości. Może to dotyczyć zarówno relacji poziomych (między użytkownikami serwisów), jak również relacji pionowych (między użytkownikami a administratorami bądź właścicielami serwisów). Kłamstwo staje się elementem gry towarzyskiej, która czyni komunikację w mediach społecznościowych niepewną. Co więcej, prowadzi do takich nadużyć, jak kradzieże danych osobowych czy cyberprzemoc. Dlatego nie można uczynić cyberprzestrzeni pustynią aksjologiczną. Jeżeli relacje w tej coraz bardziej popularnej przestrzeni komunikacyjnej mają nie szkodzić człowiekowi, powinny być otwarte na takie wartości, jak prawda i godność człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2006.
2.Amerykanie nie zbudują Gwiazdy Śmierci, www.wirtualnemedia.pl (1.02.2013). Aplikacje na Facebooku przekazują dane użytkownikom firm reklamowych, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).
3.Augustyn św., De mendacio. Barani K., Rola więzi online w życiu społecznym człowieka, w: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków 2009, s. 103–118.
4.Chudy W., Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Warszawa 2003.
5.Chudy W., Kłamstwo jako metoda, Warszawa 2007.
6.Chudy W., Społeczeństwo zakłamane, Warszawa 2007.
7.Co drugie dziecko jest w internecie ofiarą cyberprzemocy, www.wirtualnemedia.pl (18.02.2013).
8.Co piąty profil na Facebooku jest niebezpieczny, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).
9.Cztery lata dla internauty za obrazę islamu i prezydenta, www.wirtualnemedia.pl (22.03.2013).
10.Dane 100 mln użytkowników Facebook w sieci BitTorrent, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).
11.Dramat: Kobieta dostaje setki esemesów i maili z groźbami, www.gk24.pl (22.01.2013).
12.Eco U., Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007.
13.Europe and the global information society, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/ files.nsf/0/B9D13CAAD4A71590C125723500494242/$file/Raport_Bangemanna_ 1994.pdf (21.03.2013).
14.Facebook czyta SMS-y użytkowników, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).
15.Facebook płacił agencji PR za oczernianie Google, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013). Facebook podsłuchuje nasze rozmowy?, „Komputer Świat” 15.07.2012, www.komputerswiat.pl (4.04.2013).
16.Facebook udostępni adresy i numery komórek użytkowników, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).
17.Facebook zablokował program do usuwania profili, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013). Facebook zawarł ugodę. Mark Zukerberg: popełniliśmy błędy, www.wirtualnemedia.pl (5.12.2011).
18.Facebookowe „Lubię to!” nielegalne w niemieckim landzie, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).
19.Fromm E., Niech się stanie człowiek, Warszawa 1994.
20.GIODO: użytkownicy Facebooka powinni uważnie korzystać z portalu, www.wirtualnemedia.pl (30.07.2012).
21.Grynkiewicz T., Facebook na giełdzie. Debiut, jakiego Internet nie widział, www.wyborcza. biz (21.05.2012).
22.Hohol M., Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych, „Semina Scientiarium” 8 (2009), s. 91–109.
23.Home Office Task Force on Child Protection on the Internet, Good practice guidance for the providers of social networking and other user interactive services, 2008.
24.Jarecka U., Wirtualne więzi w globalizującym się świecie, w: M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Kultura w czasach globalizacji, Warszawa 2004, s. 256–276.
25.Kępiński A., Schizofrenia, Warszawa 1979.
26.Kołakowska A., Wojny kultur i inne wojny, Warszawa 2012.
27.Koniec bezkarności w internecie? Grzywna za wpis na forum,www.wirtualnemedia.pl (10.10.2012).
28.Krawczyk-Bryłka B., Budowanie zaufania w relacjach internetowych, w: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków 2009, s. 119–133.
29.Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006.
30.Łuszczek K., Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowych, „Studia Informatica” 28 (2011), s. 129–148.
31.Łuszczek K., Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, Szczecin 2013.
32.Mafia na Facebooku: Ściągają okupy, grożą, wydają rozkazy…, www.dziennik.pl (22.09.2012).
33.Niemcy chcą ukarać Facebooka, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).
34.O NASK, www.nask.pl (10.04.2013).
35.Plessner H., Pytanie o conditio humana, Warszawa 1988.
36.Po petycji o Gwiazdę Śmierci Biały Dom zwiększa liczbę wymaganych podpisów, www. wirtualnemeida.pl (1.02.2013).
37.Przez zdjęcie w internecie o mało nie straciła życia, www.dziennik.pl (23.03.2013).
38.Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot 2011.
39.Smołka E., Negatywne konsekwencje „zanurzenia” młodzieży w rzeczywistości wirtualnej – aspekt poznawczy, w: D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, Lublin 2012, s. 159–180.
40.Socialbakers, www.socialbakers.com (21.11.2012).
41.Stalking jest już w Polsce plagą. Przybywa doniesień, www.gazeta.pl (31.01.2013). Starnawski W., Świadomość kłamstwa drogą do prawdy, „Ethos” 79–80 (2007), s. 141–151.
42.Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.
43.Subrahmanyam K., Kraut R., Greenfield P., Gross E., New Forms of Electronic Media: The Impact of Interactive Games and the Internet on Cognition, Socialization, and Behavior, w: D.G. Singer, J.L. Singer (eds.), Handbook of Children and the Media, Thousand Oaks–London–New Delhi 2001, s. 73–99.
44.Ślęczka P., „Prawda jest jak powietrze”, „Ethos” 79–80 (2007), s. 152–164.
45.Tomasz św., Sth II–II, q. 110, a. 1.
46.Tomaszewska H., Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Warszawa 2012.
47.13,3 proc. polskich nastolatków dysfunkcyjnie używa internetu, www.wirtualnemedia.pl (7.12.2012).
48.UE ostrzega Facebook. Internauta ma prawo zostać zapomnianym, www.wirtualnemedia. pl (4.04.2013).
49.Unia Europejska chce walczyć z cyberprzestępcami, www.wirtualnemedia.pl (18.02.2013).
50.What Is an Act of Cyberwar?, „The New York Times” 28.02.2013, www.nytimes.com/ roomfordebate/2013/02/28/what-is-an-act-of-cyberwar (21.03.2013).
51.Wierzchowiec G., Zjawisko „inteligentnej nudy” jest już w Polsce powszechne. Mobile zabójcą bezczynności, www.wirtualnemedia.pl (5.11.2012).
52.You’ve Got Mail (1998), reż. N. Ephron.
53.Zawadka G., Jak niszczy się ludzi w sieci, „Rzeczpospolita” 12.11.2012, www.rp.pl (12.11.2012).
54.Zuckerberg: prywatność już nie jest normą społeczną, www.wirtualnemedia.pl (4.04.2013).