Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1967
Młodzież a wybór kierunku studiów i zawodu. Wyniki badań wśród studentów Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie

Autorzy: Bolesław Sadaj
Rok wydania:1967
Liczba stron:22 (107-128)