Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1985
Piłsudski i piłsudczycy w ocenie Stanisława Strońskiego /do 1921 r./

Autorzy: Janusz Faryś
Data publikacji całości:1985
Liczba stron:11 (7-17)