Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1-2 1985
Znaczenie NRD dla procesów polityczno-terytorialnej stabilizacji Europy

Autorzy: Kazimierz Wasiak
Rok wydania:1985
Liczba stron:21 (77-97)