Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1978
Wpływ regulacji płac na dynamikę i strukturę płac w latach 1971-1976. /Na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z terenu Szczecina/

Autorzy: Kazimierz Barański

Marek Czajkowski

Zdzisław Niedzielski

Klemens Piotrowski
Data publikacji całości:1978
Liczba stron:14 (35-48)