Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 77.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
2. Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
3. Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
4. Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
5. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
6. Model wymagań innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
7. AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
8. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
9. Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
10. Hurtownia danych z bazą wiedzy w dynamicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
11. Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
12. Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
13. Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
14. Pomiar zróżnicowania odchyleń w kontroli budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
15. Manipulacja w procesie dowodzenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
16. Metody badania zachowań społecznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
17. The European Union funds in the implementation of the concept of sustainable development in the context of financing projects related to the re- use of Europe’s cultural heritage
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
18. Problem zasolenia gleb miasta Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
19. Rozwój demograficzny województwa koszalińskiego /1945-1968/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
20. W sprawie rezerwatów archeologicznych na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
21. Plany badań na Pomorza Zachodnim nad początkami państwa polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
22. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
23. Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1919-1933
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
24. Proces repolonizacji Pomorza Zachodniego w latach 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Przejdź
25. W sprawie syntetycznego ujęcia dziejów polityczno-społecznych Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
26. Problemy wydajności pracy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
27. Rachunek opłacalności zatrudnienia a problemy pełnego zatrudnienia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
28. Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle teorii rachunku ekonomicznego /ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
29. Wpływ regulacji płac na dynamikę i strukturę płac w latach 1971-1976. /Na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z terenu Szczecina/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
30. Polska Partia Robotnicza na Pomorzu Zachodnim w liczbach. 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
31. Rewolucyjne tradycje Komunistycznej Partii Niemiec i ich znaczenie dla powstania NRD /na przykładzie działalności KPD w b.prowincji Pomorza/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
32. Walka Komunistycznej Partii Niemiec przeciw ruchowi narodowo-socjalistycznemu na Pomorzu Zachodnim w latach 1928-1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
33. Związek Walki Młodych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
34. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
35. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Szczecinie w okresie referendum /1946/ i wyborów do Sejmu Ustawodawczego /1947/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
36. Materiały źródłowe do dziejów urzędu i oddziałów informacji i propagandy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
37. Samorząd miejski na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
38. Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1933-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
39. Miasta zachodniopomorskie u progu planu odbudowy :/trzyletniego/ /1945-1948/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
40. Uwagi w związku z projektowanymi zmianami w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową w latach 1966-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
41. Problem siły roboczej a gospodarczy rozwój Szczecina w latach 1962-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
42. Współpraca krajów bałtyckich w zakresie opracowania bilansu wodnego Morza Bałtyckiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Przejdź
43. Centralne kierowanie organizacjami gospodarczymi a transportochłonność produkcji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
44. Rys historyczny przemysłu okrętowego w Szczecinie w latach 1950-1955
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
45. Rola Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w polskim przemyśle okrętowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
46. Geneza i główne kierunki rozwoju transportu morskiego Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
47. Dawna i współczesna rola Hamburga jako europejskiego ośrodka handlu i transportu morskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
48. Małe porty zachodniego wybrzeża - ich funkcja i rola w rozwoju gospodarczym regionu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
49. Nadbałtyckie porty i żegluga morska RFN
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
50. Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze transportowej zespołu portowego i aglomeracji szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
51. Akta do dziejów przemysłu województwa szczecińskiego w latach 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
52. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
53. Rytm pracy w przemyśle w ujęciu rocznym /na przykładzie przemysłu Pomorza Szczecińskiego w latach 1963-1972/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
54. Kierunki przemysłowego rozwoju Pomorza Zachodniego w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
55. Przemysł Szczecina w roku 1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
56. Wpływ bodźców zainteresowania materialnego na intensywność pracy w przemyśle
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
57. Wyniki badań nad intensywnością pracy w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
58. Zmiany w osobowym czynniku produkcji i ich znaczenie dla przemysłu Pomorza Szczecińskiego w latach 1956-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1967 1967 Przejdź
59. Rozwój przemysłu województwa szczecińskiego w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
60. Przemysł woj. szczecińskiego w 1963 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
61. Droga do unowocześnienia szczecińskich PGR
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Przejdź
62. Aktualny stan i zamierzenia w dziedzinie rozwoju przewozów kontenerowych w krajach RWPG
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
63. Podstawy rachunku ekonomicznej weryfikacji postępu technicznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
64. Postęp ekonomiczny i jego główne drogi w przedsiębiorstwie przemysłowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
65. W sprawie postępu technicznego w przemyśle
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
66. Przegląd działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/. Sekcja Ekonomiczna
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
67. An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
68. Propozycje zróżnicowania społecznego w badaniach pedagogicznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
69. Próby doskonalenia integralnego funkcjonowania lokalnych środowisk wychowawczych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
70. Uwarunkowania społeczno-środowiskowe aspiracji szkolnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
71. W imię przyjaźni i braterstwa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
72. O nazwie Stralsund i rzeki Piany
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
73. 25 lat "Kuriera Szczecińskiego" - gazeta bliska ludziom
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Przejdź
74. "Kurier Szczeciński" w akcjach
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
75. Henryk Kocój, Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego, Kraków 2013, ss. 445
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
76. Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
77. Polsko-ukraińskie związki mieszane w Przemyślu według greckokatolickich rejestrów zapowiedzi przedślubnych z lat 1913–1924
(Przeszłość Demograficzna Polski)
43, 2021 2021 Przejdź
Strona