Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1962
Polska Partia Robotnicza na Pomorzu Zachodnim w liczbach. 1945-1948

Autorzy: Zdzisław Borzycki
Data publikacji całości:1962
Liczba stron:16 (19-34)