Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1985
Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1933-1939

Autorzy: Zdzisław Chmielewski
Rok wydania:1985
Liczba stron:15 (41-55)