Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1985

Rok wydania:1985

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wojny rodzą się w umysłach ludzi

13 (7-19) Jan Szyszkowski Więcej
2.

Rozwój turystyki w okresie 40-lecia /PRL/ w województwie szczecińskim

19 (21-39) Marian Gołden Więcej
3.

Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1933-1939

15 (41-55) Zdzisław Chmielewski Więcej
4.

Stanisław Grabski o pierwszych latach niepodległej Polski. /1918-1922/

22 (57-78) Adam Wątor Więcej
5.

Rozwój samochodowej komunikacji pasażerskiej w II Rzeczypospolitej w latach 1933-1939

12 (79-90) Eugenia Brzosko Więcej
6.

Działalność polityczna niemieckich sił zbrojnych w okresie Republiki Weimarskiej. Cz.1: Rola armii w życiu politycznym Rzeszy 1918-1923

17 (91-107) Norbert Maczulis Więcej
7.

Sprawa polska w opinii politycznej Słowian Południowych w latach 1906-1914

14 (109-122) Antoni Giza Więcej
8.

Problemy oceny kształtowania się struktury społecznej w zachodnich sferach okupacyjnych Niemiec

9 (123-131) Marian Grzęda Więcej
9.

Polskie organizacje gospodarcze w Niemczech w latach 1918-1939

6 (133-138) Roman Dąbrowski Więcej
10.

Centralne kierowanie organizacjami gospodarczymi a transportochłonność produkcji

15 (139-153) Zdzisław Niedzielski, Mariusz Szczepankowski Więcej
11.

Problemy inwestycyjnego rozwoju regionu. /Na przykładzie woj. szczecińskiego/

3 (155-157) Władysław Janasz, Zygmunt Silski Więcej
12.

Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej /1969-1982/

5 (157-161) Antoni (red.) Czubiński, Lech (red.) Janicki Więcej
13.

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego

3 (161-163) Tadeusz Białecki, Zdzisław Chmielewski Więcej
14.

Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

8 (163-170) Jerzy Krasuski Więcej
15.

Ogólne prawidłowości kształtowania się cen na współczesnym rynku międzynarodowym

7 (171-177) Jerzy Dudziński Więcej
16.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-grudzień 1983 r.

27 (179-205) Jadwiga Ostromęcka Więcej