Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1985
Rozwój turystyki w okresie 40-lecia /PRL/ w województwie szczecińskim

Autorzy: Marian Gołden
Data publikacji całości:1985
Liczba stron:19 (21-39)