Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1980
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Szczecinie w okresie referendum /1946/ i wyborów do Sejmu Ustawodawczego /1947/

Autorzy: Zdzisław Chmielewski
Rok wydania:1980
Liczba stron:16 (97-112)