Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982
Miasta zachodniopomorskie u progu planu odbudowy :/trzyletniego/ /1945-1948/

Autorzy: Zdzisław Chmielewski
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:8 (7-14)