Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982

Rok wydania:1982

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Miasta zachodniopomorskie u progu planu odbudowy :/trzyletniego/ /1945-1948/

8 (7-14) Zdzisław Chmielewski Więcej
2.

Rozwój sieci kolejowej na Pomorzu Zachodnim do 1914 r.

19 (15-33) Andrzej Mielcarek Więcej
3.

Rola taryf kolejowych PKP w latach 1918-1939 w walce o pozyskanie dla portów Gdyni i Gdańska ładunków polskiego handlu zamorskiego oraz ładunków tranzytowych

8 (35-42) Eugenia Brzosko Więcej
4.

Udział 6 Warszawskiego Batalionu Pontonowo-Mostowego w walkach o Odrę w 1945 r.

18 (43-60) Andrzej Toczewski Więcej
5.

Badania aktywizujące nad związkiem zawodowym marynarzy Wielkiej Brytanii

23 (61-83) Ludwik Janiszewski Więcej
6.

Budżet czasu - próba opisu wewnętrznego zróżnicowania społecznego robotników

14 (85-98) Teresa Makowska Więcej
7.

Małżeństwo w opiniach mieszkańców wsi i młodzieży akademickiej

19 (99-117) Bogumił Łuczak Więcej
8.

Wybrane problemy konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych województwa szczecińskiego

13 (119-131) Jan Karwowski Więcej
9.

Internacjonałizacyjne funkcje pogranicza PRL i NRD

7 (133-139) Kazimierz Wasiak Więcej
10.

Zjazd neosłowiański w Pradze 1908 r.

15 (141-155) Antoni Giza Więcej
11.

Uwagi w sprawie rozwoju nauk ekonomicznych w latach osiemdziesiątych/ na marginesie dyskusji o powołaniu Uniwersytetu Zachodniopomorskiego/

9 (157-165) Stanisław Flejterski Więcej
12.

Niesamodzielność zjawisk społecznych i kulturalnych

3 (167-169) Bogdan Gębski Więcej
13.

Funkcja wychowawcza rodziny w środowisku marynarzy floty transportowej

4 (171-174) Krzysztof Wszeborowski Więcej
14.

Spostrzeganie ludzi

2 (174-175) Krystyna Skarżyńska Więcej
15.

System pobudzania pracowników wykonawczych w przedsiębiorstwach przemysłowych /Model systemu plac/

5 (175-179) Kazimierz Barański Więcej
16.

Postęp ekonomiczny i jego główne drogi w przedsiębiorstwie przemysłowym

4 (179-182) Zdzisław Łaski Więcej
17.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1981 r.

11 (183-193) Jadwiga Ostromęcka Więcej
18.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-wrzesień 1981 r.

30 (195-224) Jadwiga Ostromęcka Więcej