Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982
Rozwój sieci kolejowej na Pomorzu Zachodnim do 1914 r.

Autorzy: Andrzej Mielcarek
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:19 (15-33)