Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982
Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1981 r.

Autorzy: Jadwiga Ostromęcka
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:11 (183-193)