Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982
Rola taryf kolejowych PKP w latach 1918-1939 w walce o pozyskanie dla portów Gdyni i Gdańska ładunków polskiego handlu zamorskiego oraz ładunków tranzytowych

Autorzy: Eugenia Brzosko
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:8 (35-42)