Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982
Wybrane problemy konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych województwa szczecińskiego

Autorzy: Jan Karwowski
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:13 (119-131)