Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1982
Uwagi w sprawie rozwoju nauk ekonomicznych w latach osiemdziesiątych/ na marginesie dyskusji o powołaniu Uniwersytetu Zachodniopomorskiego/

Autorzy: Stanisław Flejterski
Rok wydania:1982
Liczba stron:9 (157-165)