Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 197 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
2. Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
3. Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
4. Recenzja - Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji, red. Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
5. Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
6. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM JAKO PROCES DOSKONALENIA BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
7. MARKETING ZINTEGROWANY W SIECIACH ORGANIZACYJNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
8. Czytani na nowo – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii a nowe idee rozwoju cywilizacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
9. Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
10. WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ W PORÓWNANIU Z RESZTĄ POLSKI W LATACH 2004–2013. CZĘŚĆ TRZECIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
11. SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
12. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
13. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera.
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
14. Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
15. RECENZJA KSIĄŻKI JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY-ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZOWANIE FINANSÓW PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W WARUNKACH ZABURZEŃ FINANSOWYCH, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
16. GŁÓWNE BłĘDY PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN DOLNEGO ŚLĄSKA, ZIEMI LUBUSKIEJ, OPOLSZCZYZNY I WIELKOPOLSKI)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
17. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
18. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
19. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
20. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
21. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
22. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
23. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
24. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
25. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
26. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
27. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
28. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
29. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
30. Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
31. Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
32. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
33. Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
34. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
35. Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
36. Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
37. Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
38. Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
39. Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
40. Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
41. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
42. Efektywność produkcyjna i dochodowa polskich gospodarstw mlecznych o różnej koncentracji krów w świetlne FADN
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
43. Wybrane opinie uczestników programu rolnośrodowiskowego wdrażanego na obszarze województwa zachodniopomorskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
44. Partnerstwo parku narodowego, czyli o wdrożeniu turystyki zrównoważonej
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
45. Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
46. Zmiany na rynku ziemi rolniczej w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
47. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
48. Istota i źródła wartości w wybranych teoriach ekonomicznych. Od połowy XIX wieku do współczesności
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
49. Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
50. Globalizacja oraz zmiany jej poziomu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
51. Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
52. System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
53. Book Review Angel Berges, Mauro F. Guillén, Juan Pedro Moreno, Emilio Ontiveros, A New Era in Banking. The Landscape After the Battle, Bibliomotion, Brookline 2014, 186 pages
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
54. Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
55. Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
56. Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
57. Jubileusz prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
58. Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
59. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
60. Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
61. Attitudes of Polish households towards cash payments
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
62. Managing financial risk of longevity
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
63. Household Overindebtedness in Germany – Behavioral, Social and Socio-Economic actors
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
64. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
65. Reference Budgets: A Case of Bulgarian Food Basket
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
66. The Impact of Globalization on Financial Institutions’ Development
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
67. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
68. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
69. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
70. Innowacyjność organizacji - istota i pomiar
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
71. Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
72. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
73. Wartość publiczna a działalność przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
74. Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
75. Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
76. Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
77. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
78. Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
79. Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
80. Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
81. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich i zagranicznych programów wsparcia
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
82. Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
83. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
84. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
85. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
86. Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
87. Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
88. Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
89. KOMPETENCJE BADAWCZE I ŚWIADOMOŚĆ METODOLOGICZNA PEDAGOGÓW (POBOCZA SZLAKU MYŚLOWEGO TERESY BAUMAN)
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
90. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
91. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
92. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
93. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
94. Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
95. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Od transformacji i integracji do globalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
96. Special Endurance of Young Gymnasts: The Role of Aerobic Capacity in Fatigue Development in the Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
97. Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004–2016. Część IV – przedsiębiorczość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
98. Historia i teologia czwartej ewangelii w świetle "Żydów" Janowych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
99. Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich w postępowaniu i na etapie realizacji umowy
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
100. Uczony, Nauczyciel, Obywatel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona