Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM JAKO PROCES DOSKONALENIA BIZNESU

Autorzy: Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (MZP) zarządzanie marketingiem unikatowe cechy marketingu doskonalenie przedsiębiorstwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (207-220)

Abstrakt

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (MZP) należy zaliczyć do znanych i stosowanych na świecie koncepcji zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak na przykład zarządzanie przez cele, TQM, zarządzanie procesowe, zarządzanie wiedzą (przez wiedzę). MZP opiera się na dobrej pracy zarządczej niższego szczebla, czyli zarządzaniu działaniami marketingowymi (zarządzaniu marketingiem). Unikatowe cechy działań marketingowych, charakteryzujących się cyklem zamkniętym, odznaczają się naturalną zdolnością do wewnętrznej i zewnętrznej koordynacji wszystkich działań przedsiębiorstwa. Kierownictwo naczelne, dzięki wykorzystaniu marketingu, zapewnia stały wpływ wymagań klientów na jakość produktów w całym cyklu ich życia (w tym cyklu innowacyjnym) oraz oparte na tym ciągłe doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
2.Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3.Gieracz M., Marketing ubogo kojarzony, „Marketing w Praktyce”, luty 2010.
4.Griffi n R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
5.Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
6.Hendler A., Na granicy chaosu, „Businessman Magazine”, styczeń 2003.
7.Juran J.M., Gryna F.M., Jakość. Projektowanie. Analiza, WNT, Warszawa 1974.
8.Kaczmarczyk S., Marketing jako podsystem czynnego sterowania adaptacyjnego przedsiębiorstwem eksportującym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1986.
9.Kaczmarczyk S., Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, w: K. Andruszkiewicz (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń 2011.
10.Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODDK, Gdańsk 2008.
11.Karaszewski R., TQM. Teoria i praktyka, TNOiK, Toruń 2001.
12.Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, raport pod red. J. Altkorna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
13.Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
14.Mackiewicz H., Krytyka paradygmatu 4P, „Prace Naukowe Katedry Zarządzania” nr 4, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2003.
15.Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
16.Oleksyn T., Sztuka kierowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
17.Slywotzky A.I., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
18.Waterschoot van W., Bulte van der C., The 4P classifi cation of the marketing-mix revisited, „Journal of Marketing”, October 1992.
19.Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, t. 1, raport pod red. S. Kaczmarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
20.Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.