Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
GŁÓWNE BłĘDY PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN DOLNEGO ŚLĄSKA, ZIEMI LUBUSKIEJ, OPOLSZCZYZNY I WIELKOPOLSKI)

Autorzy: Stanisław Czaja
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Agnieszka Becla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: strategia rozwoju lokalnego gmina rozwój zrównoważony
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: H70 H76 Q01 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autorzy przedstawili wyniki badań, które dotyczyły lokalnych strategii rozwoju. Autorzy dokonali oceny poprawności ich przygotowania. Procedura objęła osiem płaszczyzn: 1) strukturę dokumentu, 2) diagnozę stanu obecnego, 3) analizę SWOT, 4) cele strategiczne i operacyjne, 5) system monitoringu, 6) partycypację mieszkańców, 7) źródła finansowania, 8) zgodność z rozwojem zrównoważonym. Autorzy omówili otrzymane wyniki. Przedstawili główne błędy towarzyszące strategiom rozwoju lokalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu