Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

WYCENA ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW MIEJSKICH JAKO ELEMENT PROSPEKTYWNEJ OCENY NAStĘPSTW PROCESÓW REWITALIZACJI

10 (11-20) Anna Bernaciak Więcej
2.

PUBLICZNOPRAWNY MODEL OCHRONY KONKURENCJI W POLSCE

12 (21-32) Magdalena Dąbrowska Więcej
3.

THE MORPHOLOGY OF THE WASTE AND THE QUALITY OF PEOPLE’S LIVES. THE THEORETICAL AND EMPIRICAL CONSIDERATIONS


(Morfologia odpadów a jakość życia ludzi. Rozważania teoretyczne i empiryczne)
12 (33-44) Małgorzata Gotowska Więcej
4.

FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

12 (45-56) Marian Kachniarz Więcej
5.

REALIZACJA CELÓW SPOŁECZNYCH STRATEGII EUROPA 2020 W POLSCE

12 (57-68) Barbara Kryk Więcej
6.

FINANSOWE INSTRUMENTY ZWROTNE NA PRZYKŁADZIE INICJATYWY JEREMIE – WYKORZYSTANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE

14 (69-82) Paweł Łopatka Więcej
7.

OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP

12 (83-94) Karol Mrozik, Piotr Idczak Więcej
8.

INNOWACJE SPOŁECZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY W POLSCE

10 (95-104) Olga Okrzesik Więcej
9.

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH MIAST WOJEWÓDZKICH

12 (105-116) Katarzyna Przybyła Więcej
10.

ZIELONA GOSPODARKA JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

8 (117-124) Marcin Rabe Więcej
11.

INSTRUMENTY FINANSOWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

10 (125-134) Beata Skubiak Więcej
12.

WYKORZYSTANIE USŁUG EKOSYSTEMÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI NATURALNYMI W ROLNICTWIE

10 (135-144) Barbara Wieliczko Więcej
13.

WYNAGRODZENIA JAKO KOSZTY PARKÓW NARODOWYCH

12 (145-156) Wojciech Zbaraszewski Więcej
14.

ROLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OCHRONIE KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

14 (157-170) Anna Zbierska, Adam Zydroń Więcej
15.

ZINTEGROWANE GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH CHRONIONYCH

14 (171-184) Anetta Zielińska Więcej
16.

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAGROMADZENIA I DYNAMIKI USUWANIA AZBESTU W POLSCE – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

12 (185-196) Anna Bernaciak, Arnold Bernaciak Więcej
17.

INNOWACJE W OCHRONIE LASÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI ZIELONEJ GOSPODARKI

12 (197-208) Agnieszka Ciechelska Więcej
18.

GŁÓWNE BłĘDY PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN DOLNEGO ŚLĄSKA, ZIEMI LUBUSKIEJ, OPOLSZCZYZNY I WIELKOPOLSKI)

10 (209-218) Stanisław Czaja, Agnieszka Becla Więcej
19.

KWESTIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ

12 (219-230) Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier Więcej
20.

REALIZACJA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

12 (231-242) Barbara Hadryjańska Więcej
21.

PERYURBANIZACJA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

12 (243-254) Piotr Idczak, Karol Mrozik Więcej
22.

EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI – ILOŚĆ VERSUS JAKOŚĆ

10 (255-264) Dorota Jegorow Więcej
23.

ZMIANY STRUKTURY WSPÓŁCZYNNIKA MOBILNOŚCI LOTNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

16 (265-280) Łukasz Olipra Więcej
24.

PROBLEMY ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE

14 (281-294) Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak Więcej
25.

SPOŁECZNA INICJATYWA LOKALNA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NA PRZYKŁADZIE POZNANIA I BYDGOSZCZY)

9 (295-303) Łukasz Stelmaszczyk Więcej
26.

GOSPODAROWANIE W KRAJOBRAZIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI VW W BIAŁĘŻYCACH

16 (305-320) Paweł Szumigała Więcej
27.

POMOSTOWY KAPITAŁ SPOŁECZNY W SPORCIE NA PRZYKŁADZIE UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW W ŻEGLARSTWIE MATCH-RACINGOWYM

12 (321-332) Małgorzata Zakrzewska Więcej
28.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO PRZYKŁAD ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE

12 (333-344) Justyna Ziobrowska Więcej
29.

KAZIMIERZA GÓRKI NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY, CZYLI RZECZ O TERMINOLOGII ROZWOJU TRWAŁEGO

14 (345-358) Marcin Łuszczyk Więcej
30.

RECENZJA EKONOMIA JEST PIĘKNA? KSIEGA DEDYKOWANA PROFESOROWI JERZEMU WILKINOWI, POD REDAKCJĄ ŁUKASZA HARDTA I DOMINIKI MILCZAREK- ANDRZEJEWSKIEJ, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2015, ss. 489

8 (359-366) Grażyna Węgrzyn Więcej