Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
ZIELONA GOSPODARKA JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Autorzy: Marcin Rabe
ZPSB w Szczecinie
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój energia odnawialna zielona gospodarka podatek węglowy ekologiczna reforma podatkowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (117-124)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest przedstawienie narzędzi zielonej gospodarki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Autor skupia się na odpowiedzi na pytanie, czy współczesne systemy gospodarcze stoją przed dylematem, czy kontynuować wzrost gospodarczy w obecnej postaci, czy nie. W tym przypadku rosnące zużycie zasobów i koszty środowiskowe będą się nakładać na drastyczne nierówności społeczne. Dlatego niezbędne staje się, aby zieloną gospodarkę traktować jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Implikacjami praktycznymi przeprowadzonej analizy teoretycznej jest wskazanie sposobów zmiany systemu przez skierowanie, w ramach zielonej gospodarki, środków stymulujących na nowe technologie energetyczne i ochronę środowiska oraz wprowadzenie ekologicznej reformy podatkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bujak-Szwaczka, B., Kolas, P. (2010). Rozwój zrównoważony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
2.Dziawgo, L. (1998). Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
3.Graczyk, A.M. (2012). Narzędzia wspomagania zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminie Prusice. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
4.Keane, J., Potts, G. (2008). Achieving ‘Green Growth’ in a Carbon Constrained World, “Background Note”, October, Overseas Development Institute.
5.Kościk, B. (2007). Bioenergetyka Podkarpacka. Jarosławiec: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
6.Kryk, B. (1992). Efektywność ekonomiczno-ekologiczna a cele gospodarowania. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.OECD (2009). OECD and Green Growth. Pobrane z: http://www.oecd.org/greengrowth/44273385.pdf (11.01.2015).
8.OECD (2010). Interim Report of the Green Growth Strategy: Implementing our Commitment for a Sustainable Future, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level 27–28 May 2010, C/MIN(2010)5.
9.OECD (2011). Towards Green Growth. Paris: OECD.
10.OECD (2012). OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction. Paris: OECD.
11.OECD (2015). A Toolkit of Policy Options to Support Inclusive Green Growth, Submission to the G20 Development Working Group by the AfDB, the OECD, the UN and the World Bank. Pobrane z: http://www.oecd.org/ greengrowth/toolkit.pdf (11.01.2015).
12.Voβ, A. (1983). Porównanie różnych opcji energetycznych z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Institutfür Energiewirtschaftund Rationelle Energieanwendung University of Stuttgart.
13.Wiktorowski, K. (2011). Energetyka odnawialna a rozwój zrównoważony regionu zachodniopomorskiego – szanse i zagrożenia, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych.