Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAGROMADZENIA I DYNAMIKI USUWANIA AZBESTU W POLSCE – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Autorzy: Anna Bernaciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Arnold Bernaciak
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: azbest usuwanie azbestu regiony Polska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (185-196)
Klasyfikacja JEL: R10 Q53 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano skróconej diagnozy w zakresie wpływu czynników społeczno-gospodarczych na tempo usuwania azbestu w Polsce. Zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące nagromadzenia i tempa usuwania azbestu z terytorium kraju oraz podjęto próbę wskazania przyczyn występujących prawidłowości w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
2.Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032, stanowiący załącznik do uchwały nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2015 r.
3.Pyssa, J., Rokita, G.M. (2007). Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, (1), 49–61.
4.Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań, opracow. N. Szeszenia- Dąbrowska i W. Sobala (2010). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
5.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r.
6.Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. 2004 nr 3, poz. 20 ze zm.).