Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
POMOSTOWY KAPITAŁ SPOŁECZNY W SPORCIE NA PRZYKŁADZIE UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW W ŻEGLARSTWIE MATCH-RACINGOWYM

Autorzy: Małgorzata Zakrzewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał społeczny sport a kapitał społeczny żeglarstwo pomostowy kapitał społeczny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (321-332)
Klasyfikacja JEL: O43 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy członkostwem w sportowych organizacjach wolontaryjnych a zaufaniem pomiędzy ich członkami i tym samym pomostowym kapitałem społecznym. Wstępna analiza empiryczna opracowana została na podstawie odpowiedzi ankietowych uczestników match-racingowych regat żeglarskich. Przyjęty schemat logiczny odpowiadał temu, który rekomendowany jest przez Bank Światowy. Omówione badania nie mogą być traktowane jako charakterystyka całej zbiorowości, a jedynie jako charakterystyka danej, wąskiej grupy uczestników jednego typu żeglarstwa regatowego i jednego wydarzenia – Mistrzostw Świata Juniorów w Żeglarstwie Match-Racingowym. Mimo to wyniki wskazują, że badane osoby w większym stopniu ufają innym i mają większy potencjał do rozwoju kapitału społecznego niż osoby niezaangażowane w sportowe działania wolontaryjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
2.Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 241–258.
3.Burt, R. (2000). The Network Structure of Social Capital. Research in Organizational Behaviour, 22, 3–39.
4.Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.
5.Delaney, L., Keaney, E. (2005). Sport and Social Capital in the United Kingdom. Statistical Evidence from National and International Survey Data, Department of Culture and Sport UK, 32–42.
6.Harris, J., (1998). Civil society, physical activity and the involvement of sports sociologists in the preparation of physical activity professionals. Sociology of Sport Journal, 15, 138–153.
7.King, N. (2004). Social capital and nonprofit leaders. Nonprofit Management and Leadership, 14, 471–486.
8.Krzyminiewska, G. (2003). Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społeczny. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2, 221–232.
9.Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press.
10.Portes, A., Landolt, P. (2000). Social capital: Promise and pitfalls of its role in development. Journal of Latin American Studies, 32, 529–547.
11.Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1–24.
12.Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
13.Putnam, R.D. (1995a). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6, 65–68.
14.Putnam, R.D. (1995b). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. Political Science and Politics, 28, 664–683.
15.Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
16.Seipel, O. (2006). Sport and Social Capital. Acta Sociologica, 49, 4–29.
17.Slomczynski, K.M, Tomescu-Dubrow, I. (2005). Friendship Patterns and Upward Mobility: A Test of Social Capital Hypothesis. Polish Sociological Review, 27, 221–235.
18.Tonts, M. (2005). Competitive sport and social capital in rural Australia. Journal of Rural Studies, 21, 137–149.
19.Woolcock, M., Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development of theory, research and policy. World Bank Research Observer, 15, 225–250.