Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
RECENZJA EKONOMIA JEST PIĘKNA? KSIEGA DEDYKOWANA PROFESOROWI JERZEMU WILKINOWI, POD REDAKCJĄ ŁUKASZA HARDTA I DOMINIKI MILCZAREK- ANDRZEJEWSKIEJ, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2015, ss. 489

Autorzy: Grażyna Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (359-366)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu