Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
FINANSOWE INSTRUMENTY ZWROTNE NA PRZYKŁADZIE INICJATYWY JEREMIE – WYKORZYSTANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE

Autorzy: Paweł Łopatka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: finansowe instrumenty zwrotne małe i średnie przedsiębiorstwa inicjatywa JEREMIE
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (69-82)
Klasyfikacja JEL: D20 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę związaną z finansowymi instrumentami zwrotnymi, stanowiącymi relatywnie nowe narzędzie, za pomocą którego dystrybuowane są środki pochodzące z Unii Europejskiej. Specyfikę tych instrumentów przedstawiono na przykładzie inicjatywy JEREMIE skierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obecnej w Polsce dopiero od 2009 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ćwikła, A. (2012). Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie inicjatywy JERMIE, Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1, 83–92.
2.Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
3.Instytut Badań Strukturalnych (2012). Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014–2020 w województwie śląskim. Warszawa: Wyd. IBS.
4.Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2010). Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku. Gdańsk: Wyd. IBnGR.
5.Lepczyński, B., Penczar, M. (2013). Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MŚP, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, 4, 83–99.
6.Pełka, W. (2012). Rola instrumentów inżynierii finansowej w alokacji funduszy Unii Europejskiej. Studia BAS, 3 (31), 223–240.
7.Policy & Action Group Uniconsult. (2010). Ekspertyza dotycząca uwarunkowań społeczno- -gospodarczych oraz system prawno-instytucjonalnego wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej. Warszawa: PAG Uniconsult.