Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
THE MORPHOLOGY OF THE WASTE AND THE QUALITY OF PEOPLE’S LIVES. THE THEORETICAL AND EMPIRICAL CONSIDERATIONS
(Morfologia odpadów a jakość życia ludzi. Rozważania teoretyczne i empiryczne)

Autorzy: Małgorzata Gotowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: jakość życia poziom życia równowaga bytu morfologia odpadów komunalnych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (33-44)
Klasyfikacja JEL: I30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia pomiaru jakości życia ludzi. Od wielu lat trwają dyskusję na ten temat, a każdy autor ma swoją koncepcję. W opracowaniu podjęto próbę porównania różnych koncepcji pomiaru jakości życia w Polsce i za granicą. Zaproponowano również własną autorską koncepcję równowagi bytu, która porządkuje niektóre kontrowersyjne zagadnienia. Oprócz tego przedstawiono ilościową metodę pomiaru równowagi bytu. W metodzie pomiaru wykorzystano badania morfologii odpadów komunalnych przeprowadzonych dla regionu kujawsko-pomorskiego. Jest to wstępna propozycja metody pomiaru jakości życia, która powinna być tematem szerszej dyskusji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allardt, E. (1993). Having, loving, being. An alternative to the Swedish model of welfare research. W: M. Nussbaum, A. Sen, The quality of life. Oxford: Clarendon press.
2.Berbeka, J. (2006). Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
3.Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
5.Cella, D., Nowiński, C.J. (2002). Measuring quality of life in chronic illness: the functional assessment of chronic illness therapy measurement system. Arch Phys Med Rehabil, 83 (Suppl. 2).
6.Gotowska, M. (2013). Contemporary Conditions of the Level and Quality of Life in Poland. Bydgoszcz: Wydawnictwo UTP.
7.Gotowska, M., Jakubczak, A., Kufel, M. (2013). The assessing the quality of life and the standard of living. The proposal of a quantitative measure. Berlin: Lambert.
8.Hoppe, G. (2012). Strategia wyboru technologii przetwarzania odpadów komunalnych. Poznań: Publishing House of the Poznan University of Economics.
9.Jakość życia w Polsce. (2014). Warszawa: GUS.
10.Measurement of the Qua-lity of Life: TF3 Contribution to the summary report of the Sponsorship Group. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality_life/publications.
11.Patrick, D.L., Erickson, P. (1993). Health status and health policy: quality of life in health care evaluation and resource allocation. New York: Oxford University Press.
12.Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009). Pobrane z: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.
13.Rogala, P. (2009). Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach. Jelenia Góra–Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
14.Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2008). Life Quality Assessment Models in System Research. W: J.W. Owiński, Z. Nahorski, T. Szapiro. Operational and System Research: Decisions, Economy, Human Capital and Quality. System Research, 64, Warsaw: IBS PAN.