Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO PRZYKŁAD ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE

Autorzy: Justyna Ziobrowska
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna spółdzielnia socjalna spółdzielczość przedsiębiorczość przedsiębiorstwo społeczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (333-344)
Klasyfikacja JEL: L30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza rozwoju spółdzielni socjalnych w Polsce. Aby go zrealizować, przedstawiono istotę spółdzielni socjalnych oraz ich rozwój. Metody wykorzystane w opracowaniu to: przegląd literatury, aktów prawnych oraz analiza danych zawartych w katalogach spółdzielni socjalnych w Polsce. Analiza umożliwiła stwierdzenie, że spółdzielnie socjalne są dobrym narzędziem do rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości. (1995). Manchester.
2.Ejsmont, A., Ruszewski, J. (red.) (2013). Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych. Suwałki: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.
3.Grzybowska, A., Ruszewski, J. (2010). Ekonomia społeczna w teorii i praktyce. Suwałki.
4.Juszczyk, M., Miżejewski, C., Ołdak, M. (2009). Jak założyć spółdzielnię socjalną w Polsce? Warszawa.
5.Lasek, M. (2016). Zysk na dalszym planie. Liczy się praca, czyli jak działa spółdzielnia socjalna. Pobrane z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,19595390,zysk-na-dalszymplanie-liczy-sie-praca-czyli-jak-dziala-spoldzielnia.html (20.04.2016).
6.Miżejewski, C. (2012). Po trzykroć spółdzielnia. Kontakt, 24. Klub Inteligencji Katolickiej.
7.Miżejewski, C. (2013). Przemiany prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce. OZRSS.
8.Pokrywka, M. (2012). Spółdzielnie socjalne osób prawnych – dobre rozwiązanie na trudne czasy – wywiad z J. Wypyszyńskim. Pobrane z: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/717862.html (13.04.2016).
9.Sobol, A. (2009). Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. Warszawa: OZRSS.
10.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651).
11.Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210).
12.Żbik, W., (2015) 6 pytań o dotacje dla spółdzielni socjalnej ze środków unijnych 2014–2020. Pobrane z: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/6-pytan-o-dotacje-dla-spoldzielnisocjalnych-ze-srodkow-unijnych (18.04.2016).
13.www.arte.bielawa.pl.
14.www.ceo.org.pl.
15.www.ozrss.pl.
16.www.regiopraca.pl.
17.www.spoldzielnie.org.
18.www.stat.gov.pl.
19.www.zielonalinia.gov.pl.