Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.26-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 26 2016
Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego

Autorzy: Łukasz Furman
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (35-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents a very important topic related to the local development of the Region of Podkarpacie. The content of the article in particular drew attention to the amount of income that municipalities pay to personal income tax and corporation tax. On the basis of recorded indicators, the level of local development in the Region of Podkarpacie was assessed.
Pobierz plik

Plik artykułu