Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.14-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 14 (2017)
Book Review Angel Berges, Mauro F. Guillén, Juan Pedro Moreno, Emilio Ontiveros, A New Era in Banking. The Landscape After the Battle, Bibliomotion, Brookline 2014, 186 pages

Autorzy: Stanisław Flejterski
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych,
Rok wydania:2017
Liczba stron:4 (155-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Book ReviewAngel Berges, Mauro F. Guillén, Juan Pedro Moreno, Emilio Ontiveros, A New Era in Banking. The Landscape After the Battle, Bibliomotion, Brookline 2014, 186 pages
Pobierz plik

Plik artykułu