Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.30-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 30 2017
Managing financial risk of longevity
(Zarządzanie ryzykiem długowieczności)

Autorzy: Jan K. Solarz
prof. zw. dr hab., Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem długowieczność ryzyko finansowe codzienności
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (33-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Finansowe następstwa braku profesjonalnego zarządzania ryzykiem długowieczności są znaczne. Fakt, że ludzie masowo mylą się o 3–5 lat we własnych ocenach długości swego życia, ma duże znaczenie dla bliskich, gospodarstwa domowego, dla ubezpieczycieli, lokalnych i centralnych władz. Długowieczność rozpatrywana jako dobro publiczne, dobro użyteczności publicznej, dobro klubowe oraz dobro prywatne pokazuje nową twarz tego złożonego zjawiska demograficznego. Redukcja negatywnych następstw urzeczywistniania się ryzyka długowieczności będzie tym trudniejsza, im dłużej będziemy zwlekać z uznaniem istnienia tego typu ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu