Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!

Autorzy: Agnieszka Becla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Stanisław Czaja
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: sustainable development implementacja strategii rozwoju zrównoważonego i trwałego
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (29-39)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wszystkie idee przeżywają różne okresy w swoim rozwoju. Podobnie jest w przypadku sustainable development. Autorzy przedstawili źródła, powstanie i etapy rozwoju tej idei. Zaprezentowali również możliwe konsekwencje znaczenia sustainable development. W szczególny sposób szukali odpowiedzi na pytanie, czy i dlaczego obserwujemy zanik tej idei. Analiza ma charakter globalny, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becla, A., Czaja, S., Poskrobko, T. (2014). Międzynarodowa ochrona środowiska. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
2.Borys, T., Czaja, S. (2009). Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych. W: D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju (s. 51–74). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
3.Czaja, S. (2016). Czynniki niedostatecznej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – analiza globalna. Rozwój trwały i zrównoważony. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 452, 115–125.
4.Mesarović, M., Pestel, E. (1977). Ludzkość w punkcie zwrotnym. Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego. Warszawa: PWE.
5.Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (1987). Nasza wspólna przyszłość (Our Common Future). New York.
6.Tyburski, W. (red.) (2011). Zasady kształtowania podstaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Toruń: Wyd. UMK w Toruniu.
7.United Nations (1992). United Nations Conference on Environment and Development. New York.