Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wpływ turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki. Wybrane aspekty

10 (9-18) Nina Andreeva Więcej
2.

Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

10 (19-28) Grażyna Borys Więcej
3.

Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!

11 (29-39) Agnieszka Becla, Stanisław Czaja Więcej
4.

Identyfikacja kluczowych sektorów polskiej gospodarki z wykorzystaniem analizy input-output

13 (41-53) Barbara Fura Więcej
5.

Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy

12 (55-66) Piotr Idczak, Karol Mrozik Więcej
6.

Środowiskowe aspekty czwartej rewolucji przemysłowej

10 (67-76) Ryszard Janikowski Więcej
7.

Czy „kranówka” może stać się bezpiecznym substytutem wód butelkowanych?

11 (77-87) Lidia Kłos Więcej
8.

Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce

10 (89-98) Magdalena Ligus Więcej
9.

Trwałość użytkowania zasobów naturalnych w świetle koncepcji rozwoju trwałego

10 (99-108) Marcin Łuszczyk Więcej
10.

Wpływ rywalizacji i wykluczenia na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej

10 (109-118) Monika Paradowska Więcej
11.

Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym

10 (119-128) Małgorzata Rutkowska, Łukasz Popławski Więcej
12.

Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym

12 (129-140) Agnieszka Thier Więcej
13.

Czynniki sprzyjające ekoinnowacjom w przedsiębiorstwach

11 (141-151) Paweł Bartoszczuk Więcej
14.

Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym

12 (153-164) Anna Bernaciak, Arnold Bernaciak, Marta Witkowska Więcej
15.

Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej

10 (165-174) Jan Borowiec Więcej
16.

Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną

12 (175-186) Kazimierz Górka, Agnieszka Thier Więcej
17.

„Zielone spółdzielnie” jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii

10 (187-196) Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik Więcej
18.

Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia

10 (197-206) Joanna Kowalik, Katarzyna Hawran Więcej
19.

Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia

12 (207-218) Piotr Krajewski, Karol Mrozik Więcej
20.

Wpływ ekosystemów pogodowych na praktyki rozwoju zrównoważonego w organizacji

11 (219-229) Agnieszka Leszczyńska Więcej
21.

Produktywność pracy i wskaźnik zatrudnienia wśród największych beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2013

11 (231-241) Paweł Łopatka Więcej
22.

Partnerstwo niemieckich parków narodowych

10 (243-252) Dariusz Pieńkowski, Wojciech Zbaraszewski Więcej
23.

Publiczny transport zbiorowy w Gdańsku w kontekście równoważenia rozwoju miast

12 (253-264) Adam Przybyłowski, Milena Podbielska Więcej
24.

Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej w kontekście ubóstwa energetycznego

14 (265-278) Izabela Szamrej-Baran Więcej
25.

Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej

14 (279-292) Anna Zbierska, Janina Zbierska Więcej
26.

Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej”

12 (293-304) Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański, Anna Zbierska, Mateusz Iwiński Więcej