Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce

Autorzy: Magdalena Ligus
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii energetyka jądrowa metoda delficka rozwój zrównoważony
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (89-98)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q28 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę identyfikacji i oceny istotności oddziaływań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście ich wpływu na dobrobyt społeczny w rozumieniu paradygmatu rozwoju zrównoważonego. W pracy zastosowano metodę delficką, zaliczaną do metod heurystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dalkey, N., Helmer, O. (1963). An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts, Management Science, 9 (3), 458–467.
2.IRENA (2016). Renewable Energy Benefits: Measuring the Economics. Abu Dhabi.
3.IRENA, CEM (2014). The Socio-Economic Benefits of Solar and Wind Energy. Abu Dhabi. ISI, Ecofys, EEG, Rütter + Partner Socioeconomic Research + Consulting, LEI, SEURECO
4.Karlsruhe (2014). EMPLOY-RES – Employment and growth effects of sustainable energies in the European Union.
5.Jeżowski, P. (2016). Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (81), 3–19.
6.Krupowicz, J. (2008). Metody heurystyczne. W: M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania (s. 201–222). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Lévêque, F. (2015). The Economics and Uncertainties of Nuclear Power. Cambridge: Cambridge University Press.
8.Ligus, M. (2017). Ranking technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju – badanie z zastosowaniem metody wielokryterialnej (MCDA). Acta Energetica (w druku).
9.Shen, Y.-C., Lin, G.T.R., Li, K.-P., Yuan B.J.C. (2010). An Assessment of Exploiting Renewable Energy Sources with Concerns of Policy and Technology. Energy Policy, 38, 4604–4616.
10.UK Energy Research Centre (2014). Low Carbon Jobs: the Evidence for Net Job Creation from Policy Support for Energy Efficiency and Renewable Energy. London.
11.United Nation (2015). Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York.
12.UNU-IHDP, UNEP (2014). Inclusive Wealth Report 2014. Measuring Progress Toward Sustainability. Cambridge: Cambridge University Press.