Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
„Zielone spółdzielnie” jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii

Autorzy: Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: „zielone” spółdzielnie odnawialne źródła energii prosument
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (187-196)
Klasyfikacja JEL: O35 P13 Q20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zielona energia jest obecnie priorytetem dla wszystkich państw Unii Europejskiej oraz wielu gospodarek światowych. Wynika to ze wzrostu świadomości społeczeństwa, które coraz częściej myśli o przyszłości nie tylko swojej, ale i przyszłych pokoleń. Wspieranie rozwoju zrównoważonego bezpośrednio przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego. Dlatego tak istotne są alternatywne źródła energii oraz ich propagowanie wśród lokalnej społeczności. Działania takie przyczyniają się nie tylko do poprawy środowiska, ale również do racjonalnego i ekonomicznego wykorzystywania „zielonej” energii. Rosnąca liczba prosumentów powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z tworzeniem „zielonych” spółdzielni. Zrzeszonym prosumentom o wiele łatwiej negocjować z dużymi koncernami czy lokalnymi władzami, którym zależy na pozyskiwaniu energii odnawialnej. Wpływa to na wzrost znaczenia i konkurencyjności spółdzielni, które dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań mogą czerpać korzyści. W artykule przedstawiono ideę „zielonych” spółdzielni, jak również czynniki sprzyjające ich powstawaniu oraz bariery rozwoju, aby zasygnalizować powstawanie nowych form wykorzystania i rozpowszechniania odnawialnych źródeł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boni M. (red.) (2009). Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2.Brodziński, Z., Brodzińska, K. (2016). Uwarunkowania rozwoju rynku zielonych miejsc pracy na przykładzie podmiotów zajmujących się przetwórstwem biomasy na cele energetyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 454, 25–26.
3.Cyganik, J. (2014). Kooperatywy energetyczne i energia kooperacji. Pobrane z: www.ekonomiaspołeczna.pl (25.11.2016).
4.Frąckowiak, A., Szambelańczyk, M. (2015). Spółdzielnie energetyczne – sposoby wdrożenia w Polsce. Czysta Energia, 1, 1–3.
5.Hawran, K. (2016). Program Prosument. W: B. Kryk (red.), Ekonomiczne, ekologiczne, społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych (s. 107–113). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.http://gramwzielone.pl/trendy/2636/bariery-w-rozwoju-energetyki-odnawialnej (7.07.2017).
7.http://www.chronmyklimat.pl/energetyka/polityka-energetyczna/16262-oblicza-energiewende-niemieckie-spoldzielnie-energetyczne-w-pigulce (8.07.2017).
8.http://www.energiezukunft.eu/umwelt/leben/888-energie-genossenschaften-fuer-die-energiewende-gn101869/ (27.11.2016).
9.http://www.gospodarzzenergia.pl/energetyka-obywatelska-na-terenach-wiejskich (20.11.2016).
10.http://www.kommunal-erneuerbar.de/fileadmin/content/PDF/Energiegenossenschaften_web_normal.pdf (27.11.2016).
11.https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Rosnie-zainteresowanie-spoldzielniami-energetycznymi-2083.html (7.07.2017).
12.Jankowska, K. (2013). Niemiecka polityka wsparcia PV – zmiany i wyzwania. Czysta Energia, 2, 1–3.
13.Jankowska, K. (2014). Spółdzielnie energetyczne – przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej. Czysta Energia, 9, 1–6.
14.Szwed, D., Maciejewska, B. (2013). Demokracja energetyczna. Warszawa: Zielony Instytut.
15.Wasilewski, J., Kaleta, M., Baczyński, D. (2015). Wybrane zagadnienia rozwoju mikrosieci energetycznych w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 18 (1), 53–56.