Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym

Autorzy: Agnieszka Thier
Krajowa Izba Gospodarcza
Słowa kluczowe: zasoby wodne deficyt wody stres wodny słaba i mocna oraz wrażliwa i restrykcyjna trwałość rozwoju rozwój trwały
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (129-140)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q25 Q32 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i pomiaru deficytu wody oraz wpływu zasobów wodnych na gospodarkę i jakość życia w kontekście rozwoju trwałego. Autorka dokonała analizy gospodarki wodnej w Polsce. Następnie zinterpretowała istotę ekorozwoju i rozwoju trwałego oraz jego powiązanie z postawami aksjologicznymi od egocentryzmu i antropocentryzmu po biocentryzm, a także skutki słabej i mocnej trwałości rozwoju oraz wrażliwe i restrykcyjne zasady trwałości. Na koniec podjęła problematykę pomiaru rozwoju trwałego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: PWE.
2.Borys, T. (2013). Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, 1 (44), 8–10.
3.Borys, T. (red.) (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Białystok: Ekonomia i Środowisko.
4.Brown, A., Matlock, M.D. (2011). A Review of Water Scarcity Indices and Methodologies. Fayetteville: The Sustainability Consortium.
5.Górka, K. (2010). Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej. Ekonomia i Środowisko, 2 (38), 10–21.
6.GUS (2016). Rocznik statystyczny RP. Warszawa.
7.Kowalczak, P. (2007). Konflikty o wodę. Przeźmierowo: Kurpisz.
8.Kundzewicz, Z. (2000). Gdyby mała wody miarka… Zasoby wodne dla trwałego rozwoju. Warszawa: PWN.
9.Łuszczyk, M. (2013). Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
10.ONZ (2015). World Water Development Report. Warszawa.
11.Piątek, Z. (2008). Ekofilozofia. Kraków: Wyd. UJ.
12.Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka.
13.UNDP (2011). Raport o rozwoju społecznym. Waszyngton: Communications Development Incorporated.
14.UNICEF-WHO (2015). Progress on Sanitation and Drinking Water. Geneva.
15.Żylicz, T. (2014). Cena przyrody. Białystok: Ekonomia i Środowisko.