Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Środowiskowe aspekty czwartej rewolucji przemysłowej

Autorzy: Ryszard Janikowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Słowa kluczowe: rewolucja przemysłowa ochrona środowiska 4.0 gospodarka okrężna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (67-76)
Klasyfikacja JEL: Q02 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę rozpoczynającej się obecnie czwartej rewolucji przemysłowej. Podobnie jak poprzednie rewolucje ma ona istotny wpływ na wielkość i charakter antropopresji. Bez transgresji, czyli świadomego przekraczania dotychczasowych granic, nie byłby możliwy rozwój kultury, a tym samym materializowanie nowych koncepcji ochrony środowiska. Stwarzane są bowiem dzisiaj mechanizmy, które powodują także rewolucyjne zmiany gospodarowania środowiskiem i jego ochroną. Umożliwia to czwarta rewolucja przemysłowa. Opiera się ona na wszechstronnym wykorzystaniu informacji. Stało się możliwe dokładne określenie jakości i ilości materii współtworzących danych produkt. Oznacza to jednoznacznie, że stworzone są bazowe warunki do cyrkulacyjnej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acatech (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0, Securing the Future of German Manufacturing Industry, Final Report of the Industrie 4.0 Working Group. Berlin: Acatech National Academy of Science and Engineering.
2.GTAI (2014). INDUSTRIE 4.0 Smart Manufacturing for the Future. Berlin: Germany Trade & Invest. http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm (13.06.2016).
3.Janikowski, R. (1999). Zarządzanie ekologiczne. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.
4.Janikowski, R. (2007). Zrównoważony rozwój a nauki techniczne. W: A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce (s. 191–201). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
5.Janikowski, R. (2015). Zarządzanie przedsiębiorstwem 4.0. Problemy badawcze. W: J. Rokita (red.), Strategie w zarządzaniu organizacjami (s. 32–40). Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
6.Janikowski, R. (2016). W kierunku ochrony środowiska 4.0. Ekonomia i Środowisko. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 453, 38–50.
7.Kaletsky, A. (2010a). Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis. London: Public Affairs, Bloomsbury.
8.Kaletsky, A. (2010b). Capitalism 4.0. OECD Observer, 279 (May), 11–21.
9.Kostecka, J., (2009). Przestrzeń przyrodnicza jako wartość w rozwoju zrównoważonym. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału PTIE i PTG w Rzeszowie, 11, 135–140. Pobrane z: http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/ (4.03.2017).
10.Kostecka, J. (2010). Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju. W: J. Kostecka (red.), Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych. Biuletyn KPZK PAN, 242, 27–49.
11.Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Żak.
12.MGI (2017). A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity, San Francisco: McKinsey Global Institute.
13.Naustdalslid, J. (2014). Circular economy in China – the environmental dimension of the harmonious society. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 21(4), 303–313.
14.RB (2014). INDUSTRY 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed, Roland Berger Strategy Consultants Gmbh.
15.Ritzer, G. (2001). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: MUZA.
16.Sartori, G. (1998). Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Scharmer, O., Kaufer, K. (2013). Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System, San Francisco: Berrett Koehler.
18.Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum.
19.Wilson, E.O. (2002). Konsiliencja. Jedność nauki. Poznań: Zysk i S-ka.