Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Wpływ rywalizacji i wykluczenia na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej

Autorzy: Monika Paradowska
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: rywalizacja wykluczenie miejskie systemy transportowe zrównoważony transport
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (109-118)
Klasyfikacja JEL: Q01 R41 R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ramach miejskiej polityki transportowej stosuje się różne narzędzia mające na celu zachęcenie mieszkańców do wyboru bardziej zrównoważonych od samochodu sposobów przemieszczania się. W artykule główny nacisk położono na znaczenie rywalizacji i wykluczenia jako cech dóbr składających się na miejskie systemy transportowe w kształtowaniu atrakcyjności bardziej zrównoważonych sposobów przemieszczania się osób w miastach. Studia literaturowe oraz analiza porównawcza pozwoliły na przedstawienie instrumentów służących rozwojowi zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z oczekiwanymi i potencjalnymi ich efektami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buchanan, J. (1965). An Economic Theory of Clubs. Economica, 32 (125), 1–14. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2552442.
2.Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162 (3859), 1243–1248. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243.
3.Levinson, D. (2014). Rivalry and Anti-rivalry, Excludability and Anti-excludability. Pobrane z: https://transportist.org/2014/05/22/rivalry-and-anti-rivalry-excludability-and-anti-excludability/ (20.11.2016).
4.Ostrom, E. (1990). Governing The Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511807763.
5.Ostrom, E. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. American Economic Review, 100 (3), 641–72. DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.100.3.641 641-72.
6.Paradowska, M. (2014). Problems Involved in the Development of Instruments Supporting the Creation of Sustainable Behaviour in Transport. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1 (39), 255–275.
7.Platje, J. (2012). Current Challenges in the Economics of Transport Systems – A Stakeholder and Club Good Approach. Logistics and Transport, 2 (15), 37–49.
8.Samuelson, P. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, 36 (4), 387–389. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1925895.
9.Vries De, J.P. (2005). Anti-rival and Anti-excludable. Pobrane z: http://deepfreeze9.blogspot.com/2005/03/anti-rival-and-anti-excludable.html (20.11.2016).