Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej w kontekście ubóstwa energetycznego

Autorzy: Izabela Szamrej-Baran
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne deprywacja mieszkaniowa efektywność energetyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (265-278)
Klasyfikacja JEL: D19 I32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ubóstwo energetyczne jest definiowane jako zjawisko polegające na problemach gospodarstw domowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb energetycznych w rozsądnej cenie. Wskaźniki z EU-SILC mówią, że 9,4% Europejczyków ma problem z ogrzaniem mieszkania odpowiednio do potrzeb. Przyczynami ubóstwa energetycznego są niskie dochody, wysokie ceny energii oraz nieefektywne energetycznie domy czy mieszkania. Celem artykułu jest zbadanie tego ostatniego aspektu wpływającego na ubóstwo energetyczne oraz przedstawienie zagadnień związanych z deprywacją mieszkaniową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boardman, B. (1991). Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. London: Belhaven.
2.Boardman, B. (2010). Fixing Fuel Poverty. Challenges and Solutions. London: Earthscan.
3.GUS (2011). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 roku. Warszawa.
4.GUS (2014). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku. Warszawa.
5.GUS (2017). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku. Warszawa.
6.http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TESSI291 (7.05.2015).
7.http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database (28.05.2017).
8.Szamrej-Baran, I. (2016). Ranking krajów UE ze względu na ubóstwo energetyczne. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2 (43), 79–92.