Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Wpływ turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki. Wybrane aspekty

Autorzy: Nina Andreeva
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: kapitał ludzki turystyka zdrowotna zdrowie absencja chorobowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (9-18)
Klasyfikacja JEL: Z30 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu została podjęta próba wskazania zależności, jakie istnieją między turystyką zdrowotną a kapitałem ludzkim. Określono mechanizmy wpływu turystyki zdrowotnej na zdrowie jako jednego z istotnych czynników rozwoju i zwiększenia jakości kapitału ludzkiego. Zwrócono uwagę na to, że wprowadzenie specjalizacji w zakresie świadczenia usług turystyki zdrowotnej i ukierunkowanie ofert turystycznych posłuży jako skuteczny sposób zachowania zdrowia społeczeństwa na wysokim poziomie, zwiększenia efektywności i osiągnięcia lepszych wyników w dziedzinie zdrowia, jak również racjonalizacji wydatków na ten cel.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreeva, N. (2014). Turystyka zdrowotna jako współczesny trend rozwojowy. W: J. Snarski, M. Jalinik (red.), Przedsiębiorczość w turystyce (s. 125–136). Białystok: Eko Press.
2.Auksztol, J. (red.) (2015). Kapitał ludzki w Polsce w 2015 roku. Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
3.Białk-Wolf, A. (2010). Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki. W: M. Boruszczak (red.), Turystyka zdrowotna (s. 18). Gdańsk: Wyd. WSTiH.
4.Brockington, F. (1972). Zdrowie świata. Warszawa: PZWL.
5.Ciekanowski, Z. (2014). Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 101, 135–148.
6.Doppelhofer, G., Miller, R., Sala-Martin, X. (2004). Determinants of Long-term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach. American Economic Review, 94 (4), 813–835.
7.Grossman, M. (1999). The Human Capital Model Of The Demand For Health. NBER Working Papers, 7078.
8.GUS (2017). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html (23.05.2017).
9.Hadzik, A., Tomik, R., Ryśnik, J. (2016). Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 287–300.
10.Holland, S.B. (2010). Health Capital and Finance. UC Berkeley: Business Administration, Ph.D. Program. Pobrane z: http://escholarship.org/uc/item/3d88q07c (29.03.2017).
11.http://ec.europa.eu/health/newsletter/106/focus.newsletter.pl.htm (29.03.2017).
12.http://europe-direct.kolobrzeg.eu/wp-content/uploads/2010/12/Zdrowie-publiczne.pdf (27.03.2017).
13.http://www.bitc.org.uk/sites/default/files/healthy_people_healthy_profits.pdf (29.03.2017).
14.https://danepubliczne.gov.pl/dataset/absencja-chorobowa-2012-r/resource/1d08f8f0-7e09-4347-8653-75c82a1b75f4 (29.03.2017).
15.Hu, X.M. (2011). Education, Health and Economic Growth in China. (Order No. 10504173). ProQuest Dissertations & Theses A&I (1870349009). Pobrane z: https://search.proquest.com/docview/1870349009?accountid=41899 (27.03.2017).
16.Kuciel-Lewandowska, J., Paprocka-Borowicz, M. (2015). Wpływ terapii uzdrowiskowej na obniżenie natężenia odczuwania bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa. Pomeranian Journal of Life Sciences, 61 (3), 257–262. Pobrane z: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/111025/PomJLifeSci_61-03257-262.pdf (23.05.2017).
17.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 269–280. DOI: 10.18276/wpe.2015.11-25.
18.Pijalovic, V. (2013). Health as a Part of Human Capital. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 4, 1190–1199.
19.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
20.Poskrobko, B. (2011). Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy. W: B. Poskrobko (red.), Gospodarka oparta na wiedzy (37). Białystok: Wyd. WSE w Białymstoku.
21.Przedborska, A., Misztal, M., Nitera-Kowalik, A., Zieliński, B., Raczkowski, J.W. (2014). Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Acta Balneologica, LVI, 4 (138), 208–213.
22.Szymańska, E., Dziedzic, E., Panasiuk, A., Panfiluk, E., Rutkowski, A. (2017). Innowacje w turystyce zdrowotnej. Warszawa: Difin.
23.Wojnarowska, B. (red.) (2012). Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.