Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów

Autorzy: Stanisław Flejterski
Uniwersytet Szczeciński

Lilianna Jodkowska
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Słowa kluczowe: gospodarka Niemiec sektor finansowy wymiana handlowa Brexit
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (233-246)
Klasyfikacja JEL: F10 F30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Znaczenia niemieckiej gospodarki i finansów jako jednego z filarów Unii Europejskiej nie sposób przecenić. Niemcy, główny płatnik UE, są bez wątpienia czołową lokomotywą i jedną z najważniejszych podstaw rozwoju gospodarki europejskiej. Niemcy, „geoekonomiczny semi-hegemon”, są jednym z najbogatszych krajów świata. Celem artykułu jest analiza najnowszych trendów w gospodarce niemieckiej, z uwzględnieniem tendencji w sektorze finansowym. Autorzy formułują hipotezę, że w krótkiej i średniej perspektywie Niemcy pozostaną jedną z głównych światowych potęg ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual Survey of Hours and Earnings: 2016; UK trade: Jan 2017 provisional results. Office for National Statistics. Pobrano z: https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/previous-Releases (14.03.2017).
2.Behr, P., Schmidt, R. (2015). The German Banking System: Characteristics and Challenges. White Paper No. 32. Frankfurt: House of Finance, Goethe University Frankfurt.
3.Braconier, H., Nicoletti, G., Westmore, B. (2014). Policy Challenges for the Next 50 Years. OECD Economic Policy Paper. 9.
4.Dahrendorf, R. (2009). Vom Sparkapitalismus zum Pumpkapitalismus. Cicero, 8.
5.Deaton, A. (2017). Der große Ausbruch: Von Armut und Wohlstand der Nationen. Stuttgart: Klett-Cotta.
6.Die Folgen des Brexit, Harter Abschied (2017). Handelsblatt, 13.
7.EY’s Attractiveness survey Europe 2016. How can Europe’s investors turn resilience into growth? Ernst & Young-Organisation. Pobrano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-EY-s-2016-atttractiveness-survey-europe/$FILE/ey-EY-s-2016-atttractiveness-survey-europe.pdf (13.03.2017).
8.Finanzplatz Frankfurt bewegt sich weiter (2016). Jubiläumsausgabe. Volkswirtschaft/Reaserch, Frankfurt/M.: Helaba. Pobrano z: https://www.helaba.de/blob/helaba/391184/167a220da716e20db6d83f726859b099/report---finanzplatz-frankfurt-
9.-bewegt-sich-weiter-30-05-2016-data.pdf (12.03.2017).
10.Greive, M., Riedel, D., Stratmann, K. (2017). Die Angst vor der großen Lücke. Handelsblatt, 15.
11.Integrated Financial Reporting Package 2015. Pobrano z: http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2015/lib/-financial_report_2015_en.pdf (13.03.2017).
12.Kuck, H. Die 100 grössten deutschen Kreditinstitute. Pobrano z: diebank_8_2016_TOP100_web.pdf (13.03.2017).
13.Kundnani, H. (2016). German Power. Das Paradox der deutschen Staerke. München: C.H. Beck.
14.Müller, H., Wünsche, H., Schorn, A. (2016). Exportweltmeister? Schon lange nicht mehr. Handelsblatt, 207.
15.Olszyński, J., Bielig, A., Wandel, J. (red.) (2016). Niemcy i Polska w drodze do „Europa 2020”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.Piketty, Th. (2014). Das Kapital im 21. Jahrhundert. München: C.H. Beck.
17.Ranking największych gospodarek w Unii Europejskiej. Pobrano z: http://euro-dane.com.pl/wydarzenia-gospodarcze-428 (17.03.2017).
18.Stiglitz, J. (2016). Europa spart sich kaputt. Warum die Krisenpolitik gescheitert ist und der Euro einen Neustart braucht. München: Siedler.
19.The World Bank. Exports of Goods and Services (% of GDP). Pobrano z: http://databank.worldbank.org/-data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.-PCAP.KD&country= (13.03.2017).
20.Ward, K. (2011). The Word in 2050. Quantifying the shift in the global economy. HSBC Global Research.
21.Zbyt wielkie, by upaść (2017). Bank, 3.