Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.26-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 26 2016
Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

Autorzy: Monika Jaworska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (89-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The study analyzed disparities in socio-economic development of rural and urban - rural province of Malopolska. The study involved 168 rural communes and urban-rural province of Malopolska. In order to analyze the level of socio-economic development were used synthetic indicator and one of the formulas used which is additive aggregate function. Using the method shown hierarchy made and grouping objects by level of socio-economic development in individual municipalities.
Pobierz plik

Plik artykułu