Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w krajach Unii Europejskiej w ujęciu wielowymiarowej analiza statystycznej
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
2. Infrastruktura ekologiczna województwa małopolskiego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
3. Scope of income independence of local self-governments situation of Western Pomeranian local self-government units in the nationwide comparison
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
4. Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
5. RATING KRAJU A KURSY WALUTOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
6. ANALIZA CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH ZMIAN CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
7. Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
8. Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
9. Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym – ratingi kredytowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
10. Determinanty stóp zwrotu kursów akcji w wybranych bankach w krajach europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
11. Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
12. Wpływ ratingów kredytowych na kurs akcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
13. Rentowność agencji ratingowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
14. Metodologia oceny credit ratingów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
15. Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
16. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
17. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
18. Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
19. Investment activity of the territorial self-government in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
20. Institutional support for local communities within waste management policies, based on the example of the NFEP&WM Programme
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
21. Financing of municipal investment within sustainable development framework
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
22. Kamil Zeidler, Estetyka prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk–Warszawa 2018
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Przejdź
23. Prawo i literatura. Perspektywy i wyzwania
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
Strona