Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-75
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Rentowność agencji ratingowych

Autorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska
Słowa kluczowe: credit rating konkurencja efektywność
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (907-917)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza rentowności agencji ratingowych funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej. Metodologia badania – Przeprowadzono przegląd literatury przedmiotu oraz dokonano analizy sprawozdań finansowych publikowanych przez agencje ratingowe. Zebrano dane publikowane przez ESMA na temat konkurencyjności agencji ratingowych. Wynik – Pomimo wprowadzenia przepisów mających na celu ograniczenie oligopolu agencji ratingowych występuje dalszy wzrost istotności ich funkcjonowania. Rentowność analizowanych podmiotów, należących do Wielkiej Trójki ulega poprawie. Oryginalność/wartość – Dotychczas nie były prowadzone analizy w zakresie rentowności oraz konkurencyjności agencji ratingowych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bar-Isaac H., Shapiro J. (2013). Ratings Quality over the Business Cycle. Journal of Financial Economics, 108 (1), 62–78.
2.Becker B., Milbourn T. (2009). How did increased competition affect credit ratings? Harvard Business School Working Paper, 09-051.
3.Bolton P., Freixas X., Shapiro J. (2009). The Credit Ratings Game. The Journal of Finance, 67 (1), 85–111.
4.Boot A.W.A., Milbourn T., Schmeits A. (2006). Credit Ratings as Coordination Mechanisms. Review of Financial Studies, 19 (1), 81–118.
5.Cantor R., Packer F. (1994)., The Credit rating Industry. Federal Reserve of New York Quarterly Review, 19 (2), Summer-Fall, 1–26.
6.Chemmanur T.J., Fulghieri P. (1994). Reputation, Renegotiations, and the Choice between Bank Loans and Publicly Traded Debt. The Review of Financial Studies, 7 (3), 475–506.
7.Covitz D.M, Harrison P. (2003). Testing Conflicts of Interest at Bond Rating Agencies with Market Anticipation: Evidence that Reputation Incentives Dominate. Working paper Federal Reserve Board, Washington. DC.
8.Goel A.M., Thakor A.V. (2010). Credit Ratings and Litigation Risk, unpublished working paper.
9.Rhee R.J. (2014). On duopoly and compensation games in the credit rating industry. Nothwestern University Law Review, 108 (1), 85–108.
10.Skreta V., Veldkamp L. (2009). Ratings Shopping and Asset Complexity: A Theory of Ratings Inflation. Journal of Monetary Economics, 56, 678–695.
11.Smith R.C., Ingo W. (2002). Rating agencies: Is There an Agency Issue. W: R.M. Levich, G. Majnoni, C. Reinhart (red.), Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System. Boston: Kluwer Academic Publishers.