Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.36-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2021 (36)
Kamil Zeidler, Estetyka prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk–Warszawa 2018

Autorzy: Katarzyna Jaworska-Biskup ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2021
Liczba stron:6 (241-246)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 304

Abstrakt

Odkrywanie wzajemnych powiązań między prawem a sztuką, literaturą, muzyką czy filmem jest zjawiskiem znanym i powszechnym, zwłaszcza w kulturze anglojęzycznej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważyć można spore zainteresowanie tą tematyką w polskim piśmiennictwie prawniczym i literackim. Na gruncie rodzimym zajmowano się przede wszystkim odzwierciedleniem prawa w utworach literackich i produkcjach filmowych oraz reprezentacją terminologii prawnej i prawniczej w dziełach literatury polskiej. Nie brakuje również pozycji autorstwa historyków prawa przywołujących teksty literackie celem ilustracji zmian i przeobrażeń prawnych zachodzących w dziejach oraz ewolucji znaczenia pojęć prawniczych. Monografia Kamila Zeidlera Estetyka prawa stanowi kolejny przyczynek do rozwoju tej dziedziny badań, która zasługuje na specjalną uwagę ze względu na kompleksowe i nowatorskie ujęcie problemu.
Pobierz plik

Plik artykułu