Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2021 (36)

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Kompetencje przewodniczącego rady gminy

17 (9-25) Kazimierz Bandarzewski Więcej
2.

Świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania – uwagi na tle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 (27-43) Mateusz Hypiak Więcej
3.

Wyłączenie pracownika organu w niemieckim postępowaniu administracyjnym

18 (45-62) Zbigniew R. Kmiecik Więcej
4.

Ewolucja zasad odpowiedzialności członków organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzoną spółce szkodę

17 (63-79) Karol Olejnik Więcej
5.

Problematyka stosowania wzorców umownych przy internetowych umowach bagatelnych w obrocie konsumenckim

18 (81-98) Kacper Rydz, Karol Moniczewski Więcej
6.

Działalność Rzecznika Praw Lekarza w okręgowej izbie lekarskiej w świetle przepisów prawa

17 (99-115) Sebastian Stykowski Więcej
7.

Konstytucyjność zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne

26 (117-142) Jakub Szczepkowski Więcej
8.

Wybrane prawne aspekty wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji publicznej

18 (143-160) Michał Ulasiewicz Więcej
9.

Dozwolony zakres interpretacji prawa – rozważania na kanwie charakteru postępowania w sprawach o odmowę dokonania czynności notarialnej – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 roku (SK 34/12)

18 (163-180) Marta Lewandowska-Mroczkowska Więcej
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 11 lutego 2021 roku (II AKa 232/20)

8 (183-190) --- Więcej
11.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 18 lutego 2021 roku (II AKa 130/20)

26 (191-216) --- Więcej
12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 marca 2021 roku (I SA/Sz 64/21)

10 (219-228) --- Więcej
13.

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Wszczęcie egzekucji, Currenda, Sopot 2020

4 (231-234) Joanna Studzińska Więcej
14.

Ewa Milczarek, Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie, C.H. Beck, Warszawa 2020

5 (235-239) Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz Więcej
15.

Kamil Zeidler, Estetyka prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk–Warszawa 2018

6 (241-246) Katarzyna Jaworska-Biskup Więcej
16.

Ogólnopolska konferencja branżowa „Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych”, Szczecin, 9 czerwca 2021 roku

5 (249-253) Aleksandra Klich, Michał Michalski Więcej
17.

Ogólnopolska konferencja naukowa „5 lat funkcjonowania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej”, Szczecin, 24 czerwca 2021 roku

3 (255-257) Agata Szwed Więcej
18.

Seminarium „Przyszłość Europy: jak odpowiedzieć na wyzwania?”, Szczecin, 15 czerwca 2021 roku

3 (259-261) Agata Szwed Więcej