Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Infrastruktura ekologiczna województwa małopolskiego

Autorzy: Monika Jaworska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Monika Zioło
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:7 (185-191)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu