Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2022.13-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 13 (2022)
Prawo i literatura. Perspektywy i wyzwania

Autorzy: Katarzyna Jaworska-Biskup ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2022
Liczba stron:4 (9-12)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hutson, Lorna, red. The Oxford Handbook of English Law and Literature, 1500–1700. Oxford: Oxford University Press, 2020.
2.Minda, Gary. Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century’s End. New York: New York University Press, 1996.
3.Olson, Greta. „Futures of Law and Literature: A Preliminary Overview from a Culturalist Perspective”. Recht und literatur im zwischenraum/ Law and Literature In-Between. Aktuelle inter- und transdisziplinäre zugänge/ Contemporary Inter- and Transdisciplinary Approaches. Red. Christian Hiebaum, Susanne Knaller, Doris Pichler. Bielefeld: transcript, 2015. 37–69.
4.Posner, Richard A. „Law and Literature. A Relation Reargued”. Virginia Law Review 72 (1986): 1351–1392.
5.Zajadło, Jerzy. „Estetyka – zapomniany piąty człon filozofii prawa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78.4 (2016): 17–30.
6.Zeidler, Kamil. Estetyka prawa. Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.
7.Zeidler, Kamil, red. Blade Runner. O prawach quasi-człowieka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.